Alarmnummers

Naam
verzekeraar
Auto
vanuit Nederland
Auto
vanuit buitenland
Reis
Aegon 0900-8840 0031-55-5777111 020-5740584
Allianz Nederland 020-5929118 0031-20-5929118 070-3147575
Avero Achmea 071-3641849 0031-71-3641849
Axa 020-5740555 0031-20-5740555
Delta Lloyd 055-5775070 0031-55-5775070
Erasmus 020-6515151 0031-20-6515151
Europeesche 020-6515151 0031-20-6515151 020-6515777
Fortis 030-2567777 0031-30-2567777 030-2567777
De Goudse 055-5775077 0031-70-3145670 070-3145670
HDI 055-5775077 0031-55-5775071
Klaverblad 055-5775077 0031-55-5775071
London 020-5929195 0031-20-5929195
Mondial Assistance 020-5929292
Nationale
Nederlanden
070-5130671 0031-70-5130672 070-3147575

Bij diefstal voertuig altijd bellen: 071-3641777 (of indien polis bij Klaverblad loopt: 055 – 577 78 88).

Voor overige vragen kunt u ons bereiken tijdens kantooruren op 0413 – 364 936. Na kantooruren wordt u doorverwezen naar een medewerker van ons kantoor.